Posted on: 27/09/2020 Posted by: admin Comments: 0
Keuskupan Agats-Asmat

Minggu, 27 September 2020 (Hari Munggu biasa XXVI).

  • Yehezkiel. 18:25-28.
    *Mazmur. 25:4bc-5.6-7.8-9.
  • Filipi. 2:1-11.
  • Injil Matius. 21:28-32.

Allah Bapa selalu menawarkan karya keselamatan kepada setiap orang melalui Yesus putra-Nya. Maka setiap orang mesti bertanggungjawab atas dirinya. Ia mesti sadar bahwa ia adalah orang fasik yang mau bertobat. Yang mau meninggalkan kefasikannya dan mengalami keselamatan dari Allah.

Sebagai orang yang telah diselamatkan, ia berusaha meninggalkan keegoisan dan mau solider : mengerti dan menghargai sesama, rendah hati seperti Yesus, yang walaupun setara dengan Allah, tetapi Ia mengosongkan diri-Nya dan mau hidup seperti manusia lain. Dengan demikian Allah meninggikan Ia.

Bapak, ibu, saudara dan saudariku, marilah kita meninggalkan segala kata dan perbuatan fasik dan berusaha menghidupi segala kata dan perbuatan Yesus seperti solider dalam hidup kita supaya kita menjadi saksi yang hidup untuk keselamatan kita dan orang lain.

Tuhan Yesus memberkati kita semua.

RD. Paul Buarlele, imam Keuskulan Agats-Papua.

Leave a Comment